Məqsəd və əhatə dairəsi

  

Jurnalın məqsədi  

1. Azərbaycan mütəxəssisləri tərəfindən aparılan elmi araşdırma və tədqiqatları həm onlayn, həm də çap şəklində dərc edərək dünya miqyasında yayımlamaq;

2. Azərbaycan oxucularını xarici ölkə tədqiqatçılarının araşdırmaları ilə tanış etmək.


Bu məqsədlərə çatmaq üçün amalımız elm sahəsində mövcud olan beynəlxalq tələb və qaydalara uyğun olaraq fəaliyyət göstərməkdir.Əhatə etdiyi elm sahələri

- Tarix və Antropologiya

- Siyasi elmlər

 

 

 

                

 

   

 

 

© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]