Redaksiya heyəti


Baş Redaktor -                             Əsməd İmamməmməd qızı Muxtarova - Bakı Dövlət Universiteti

Baş redaktorun müavini -            İsmayıl Məhəmməd oğlu Məmmədov - Bakı Dövlət Universiteti

Məsul katib -                                 Məmmədağa Ələkbər oğlu Baxışov - Bakı Dövlət Universiteti 

 

Redaksiya heyəti (əlifba sırası ilə)

Axundova Nərgiz Çingiz qızı - AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Andrzej L.Bonusiak - Jeşuva Universitetinin Tarix İnstitutu (Polşa)

Barış Özdal - Bursa Uludağ Universiteti (Türkiyə)

Danish Miroslav - Bratislava Komenski Universiteti (Slovakiya)

Əliyeva Sevinc İsrafil qızı - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Əliyev Qabil Əli oğlu  - Bakı Dövlət Universiteti

Əlizadə Hikmət Əbdül oğlu - Bakı Dövlət Universiteti

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu - AMEA Naxçıvan bölməsi

Hacıyev Sani Tofiq oğlu - Bakı Dövlət Universiteti

Hatice Palaz Erdemir - Manisa Calal Bayar Universiteti (Türkiyə)

Hüseynova İradə Mehtiqulu qızı - Bakı Dövlət Universiteti

Hüseynova Lalə Cavid qızı - AR Prezidentinin İşlər İdarəsi Siyasi sənədlər arxivi

İsgəndərov Anar Camal oğlu - Bakı Dövlət Universiteti

İsmayılov Qüdrət Seyfulla oğlu - Bakı Dövlət Universiteti

Qasımlı Musa Cəfər oğlu - AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu

Quliyeva Nərgiz Məlik qızı -  AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu

Kvitsiani John Jokiyevich - İ.V.Cavaxişvili adına Tbilisi Dövlət Universitetinin “Qafqazşünaslıq” Elmi-Tədris İnstitutu (Gürcüstan)

Mahmudov Yaqub Mikayıl oğlu - AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu

Mamoulia Georges Quramovich - Sosial Elmlər üzrə Ali Araşdırmalar Məktəbi (Fransa)

Mehdiyeva Nisbət Canməmməd qızı - Bakı Dövlət Universiteti

Mirabdullayev Adil Mirabdulla oğlu - Bakı Dövlət Universiteti

Mohammad Salmansızadeh - Təbriz Universiteti (İran)

Turichın İqor Victoroviç - Moskva Tarix, İqtisadiyyat və Hüquq Elmi-Tədqiqat İnstitutu (Rusiya)

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı - Azərbaycan tarx müzeyi

Yusifzadə Sevinc Ziya qızı - Bakı Dövlət Universiteti

Zeynalov İbrahim Xudaverdi oğlu - Bakı Dövlət Universiteti

 

 

© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]