GUMRU MAMMADOVA

PhD Student in History, Baku State University

 [email protected] 

 

THE SUMER PROBLEM IN SAMUEL KRAMER’S STUDIES

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/233-237

 

This scientific work analyzes the contribution of the prominent 20th-century American resear­cher Samuel Kramer to the study of the history of ancient Sumerians and the development of Sumero­logy. Being the author of numerous monographs, Samuel Kramer was one of the few scholars who investigated all topics related to ancient Sumerians. The main goal of this research is to provide an objective analysis of all significant works by the author. Structurally, the article consists of an intro­duction, main body, and conclusion. The introduction discusses the study of Sumerian history and the emergence of Sumerology as a scientific discipline. The main body focuses on Samuel Kramer's re­search on the history, habitats, culture, inventions of ancient Sumerians, and other related topics. The conclusion highlights the importance of a detailed study of Sumerian history.

Keywords: Sumerians, Sumerology, history, culture, religion, Samuel Kramer’s research.YÜKLƏ [217.96 Kb]
Baxış: 32
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]