АМРАХ ДАДАШОВ

Профессор Бакинского Государственного Университета

amrahdadashov@gmail.com

 

МОЛОТИЛЬНЫЕ ОРУДИЯ ЭПОХИ ПАЛЕОМЕТАЛЛА,

НАЙДЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА

(Представлено академиком НАН Азербайджана Т. Бунятовым)

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/198-202

 

В настоящей статье автором предпринята попытка анализировать значительное ко­личество орудий, связанных с процессом молотьбы и переработкой зерна эпохи палеометал­ла, найденных на территории Азербайджана. Среди них доминирующее место количественно принадлежит зернообрабатывающим инструментам. Что касается орудий молотьбы, то их относительно немного, и они относятся непосредственно к несколько развитому этапу эпохи палеометалла. Выявлены они в поселениях Юго-Восточного Гарабага - в междуречье Гуручай и Кенделенчай.

Ключевые слова: Палеометаллический период, орудий земледелия, территории Азербай­джанаЮго-Восточного Гарабага, в междуречье Гуручай и Кенделенчай.

 YÜKLƏ [223.6 Kb]
Baxış: 34
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]