ÜLFƏR MƏMMƏDLİ

Bakı Dövlət Universitetinin

Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və müasir tarixi

kafedrasının doktorantı

[email protected]

 

YUQOSLAVİYANIN DAĞILMASINDAN SONRA

BALKANLARDA BÖYÜK GÜCLƏRİN SİYASƏTİ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/187-192

 

Soyuq müharibədən sonra Yuqoslaviya Federativ Respublikasının dağılması ilə Balkanlarda hakimiyyət boşluğu yarandı. Etnik cəhətdən fərqliliklə diqqət çəkən Balkan coğrafiyasının bir baxım­dan zənginlik olaraq görülə bilən bu xüsusiyyəti bu gün regiondakı problemlərin əsas qaynağıdır. Balkanların yeni dövrdə böhranlarla dolu bir həyata girməsi mübahisələrə səbəb oldu və təsir üçün açıq bir coğrafiyaya çevirdi. Keçmişdən bəri daima böyük güclərin əsarəti altına almaq istədiyi bu bölgədə güc boşluğunu doldurmaq üçün bir çox güc ön plana çıxdı və siyasətlərini bu bölgəyə uyğun həyata keçirməyə başladılar. Başda Türkiyə olmaqla Rusiya, ABŞ Çin və.s kimi güclər siyasi, hərbi, iqtisadi, mədəni siyasətləri ilə bölgə də nüfuz sahibi olmağa çalışmış və bir-biriləri ilə rəqabətdə olmuşdurlar. Bu kontekstdə çalışmamızın əsas məqsədi böyük güclərin Balkanlardakı siyasətini təhlil etməkdir.

Açar sözlər. Balkanlar, böyük güclər, strateji bölgə, duel meydanı, etnik qarşıdurmalar.YÜKLƏ [224.97 Kb]
Baxış: 34
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]