NƏRGİZ QAFARLI

Bakı Dövlət Universitetinin doktorantı

[email protected]

AYƏTULLAH MƏHƏMMƏD BAQİR ƏS-SƏDRİN

İRAQDA İCTİMAİ-SİYASİ FƏALİYYƏTİNƏ DAİR

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/181-186

 

Məqalə Ayətullah Məhəmməd Baqir əs-Sədrin İraqda ictimai-siyasi fəaliyyətinin araşdırılması­na həsr olunmuşdur. Seyid Məhəmməd Baqir əs-Sədr İraqdakı şiə icması arasında böyük nüfuza ma­lik olan “Sədr” ailəsinin ən məşhur nümayəndələrindən biri idi və hələ gənc yaşlarından başlayaraq ictimai-siyasi fəaliyyətə başlamışdı. Məqalədə M.B.əs-Sədrin 1958-ci ildə İraqda baş verən hərbi çevrilişdən sonra hakimiyyədə olan qüvvələrə qarşı mövqeyi və bu istiqamətdəki fəaliyyətinin xarak­terik cəhətləri araşdırılmış və hərtərəfli təhlil olunmuşdur.

Açar sözlər: İraq, Məhəmməd Baqir əs-Sədr, şiə müxalifəti,şiə ruhaniləri, Bəəs partiyası.YÜKLƏ [269.13 Kb]
Baxış: 32
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]