SƏBİNƏ HƏZİYEVA

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Ümumi tarix və tarixin tədrisi texnologiyası kafedrası, t.ü.f.d.

[email protected]

 

ŞƏRQDƏKİ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRİNDƏ YAŞAYAN

AZƏRBAYCANLILARLA DİASPOR İŞİ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/165-168

 

Diaspor işi bu gün ən əhəmiyyətli yumuşaq güc strukturlarından biri kimi qarşımıza çıxır. Bu­nun nəticəsində dövlətin beynəlxalq nüfuz qazanma imkanı əldə edilmiş olur. Azərbaycan da müasir dünyada bir çox ölkələrdə diaspor fəaliyyətləri ilə öz reallıqlarını çatdırmaq və o ölkələrdə yaşayan soydaşlarının hüquqlarını qorumaq və dəstəkləmək üçün müəyyən iş görməkdədir. Məqalədə İran İran Respublikası, Əfqanıstan İslam Respublikası, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı və İraqdakı azərbay­canlıların vəziyyəti haqqında ümumi məlumat verilir, onların diaspor fəaliyyətinə cəlb olunma dərə­cə müzakirə edilir.

Açar sözlər: diaspor, azərbaycanlılar, Əfqanıstan, İran, İraq, Səudiyyə Ərəbistanı.YÜKLƏ [231.98 Kb]
Baxış: 38
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]