ZÜMRÜD MƏLİKOVA

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Bakı Slavyan Universitetinin dosenti,

[email protected]

ORCID ID: 0009-0001-1282-888X

 

TÜRKİYƏNİN MÜASİR GEOSİYASƏTİNDƏ YAXIN ŞƏRQ REGİONU

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/159-164

 

Son dövrdə dünyada baş verən siyasi, iqtisadi böhranlar və geosiyasi proseslərin təsiri altında daha da kəskinləşən geniş spektr münaqişələrin olduğu Yaxın Şərq regionu geostrateji əhəmiyyətə malikdir. Türkiyənin geosiyasətində mərkəzi yerlərdən birini tutan Yaxın Şərq regionu etnik və konfes­sional baxımdan mürəkkəb və ziddiyyətli olub böyük güclərin və regional dövlətlərin siyasi, iqtisadi və hərbi maraqlarının kəsişdiyi geosiyasi məkandır. Yaxın Şərq regionunda baş verən hadisələrin Türkiyənin siyasi, iqtisadi, sosial-mədəni vəziyyətinə və beynəlxalq mövqeyinə bilavasitə təsir göstər­məsi, regionun təhlükəsizlik problemlərinin milli maraqlarını təhdid etməsi regionun bu dövlət üçün əhəmiyyətini artıran amillərdəndir. Yaxın Şərq regionu Türkiyə üçün həyati əhəmiyyətli geosiyasi mə­kan xüsusiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. Müasir dövrdə Türkiyənin Yaxın Şərqdəki xarici siyasəti defensive realizmə, milli maraqlarının təmin edilməsi beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əsaslanır. Bu araşdırmanın məqsədi Türkiyənin geosiyasətində Yaxın Şərqin əhəmiyyətini, bölgədəki enerji ilə bağlı iqtisadi, ideoloji və siyasi mübarizədəki yerini göstərməkdir.

Açar sözlər: Türkiyə, Yaxın Şərq regionu, geosiyasi maraqlar, geostrateji mövqe, təhlükəsizlik məsələləri.YÜKLƏ [225 Kb]
Baxış: 39
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]