XƏYYAM İSMAYILZADƏ

Bakı Dövlət Universiteti

Beynəlxalq münasibətlər kafedrası

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

[email protected]

 

MÜASİR DÖVRDƏ ABŞ-ÇXR MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ

RƏQABƏTİN MÜXTƏLİF FORMALARI

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/148-152

 

Məqalədə soyuq müharibə bitdikdən sonra iki dövlət arasında iqtisadi, hərbi, siyasi, texnoloji, mədəni rəqabətin parametrləri haqqında məlumat verilir. Eyni zamanda, burada mövcud olan ABŞ-ÇXR arasındakı rəqabət yeni formalaşan dünya düzəninə, eləcə də beynəlxalq münasibətlər sistemi­nə təsir amilləri geniş göstərilmişdir ki, bu da, şübhəsiz ki, onlarn tədqiq olunmasını zəruri edən şərtlərdən biridir.

Açar sözlər: ABŞ, ÇXR, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Bretton- Vuds sistemi, geosiyasət, strategiya, rəqabət, milli maraqlar, kibertəhlükəsizlik, sivilizasiya, demokratiya.YÜKLƏ [234.59 Kb]
Baxış: 30
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]