MƏMMƏDAĞA BAXIŞOV

Bakı Dövlət Universitetinin Avropa və Amerika ölkələrinin

yeni və müasir tarixi kafedrasının dosenti

mammadaqabaxı[email protected]

 

XXI ƏSRİN BİRİNCİ RÜBÜNDƏ NATO-NUN BEYNƏLXALQ 

MÜNASİBƏTLƏRDƏ İŞTİRAKI

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/122-127

 

Məqalə XXI əsrin birinci rübündə NATO-nun beynəlxalq münasibətlərdə iştirakına həsr olun­muşdur. Məqalədə Şimali Atlantika Alyansının sülhyaratma əməliyyatları, terrorizmə qarşı mübarizə­də iştirakı, şərqə doğru genişlənməsi, ABŞ-ın İraqa qarşı başladığı yeni müharibənin NATO-ya təsi­ri, Fransanın NATO-nun strukturuna qayıtması, Alyansın sammitlərində Gürcüstanın və Ukraynanın təşkilata daxil olması ilə bağlı məsələlər şərh edilir. Müəllif 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan müharibəsi ilə bağlı NATO-nun mövqeyinə, 2010-cu ildən sonra NATO-nun qəbul etdiyi yeni konsepsiyaların məzmununa, NATO-nun Şərqi Avropa ölkələrində raketdən müdafiə sistemi yerləşdirməsinə, Liviya müharibəsində NATO-nun iştirakına, 2014-cü ildə Krımın Rusiyaya birləşdirilməsindən sonra Rusiy­a-NATO münasibətlərinin kəskinləşməsinə və D.Trampın dövründə ABŞ-ın NATO ilə bağlı siyasətinə xüsusi diqqət yetirilir.

Açar sözlər: Şimali Atlantika Alyansı, transformasiya, sülhyaratma əməliyyatı, genişlənmə, Buxarest sammiti, Rusiya-NATO münasibətləri, Liviya müharibəsi, terrora qarşı mübarizə.YÜKLƏ [209.51 Kb]
Baxış: 33
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]