GÜLARƏ ABBASOVA

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin dosenti, “İctimai fənlər” kafedrası

[email protected]

ORCID ID: 0009-0009-8088-4830

 

AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN İQTİSADİ İNKİŞAFI

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/110-115

 

AXC qonşuluğa mühüm iqtisadi faktor kimi baxırdı. Demokratik respublikanın xarici iqtisadi əlaqələrinin formalaşması baxımından Azərbaycan və Gürcüstan respublikaları arasında bağlanan müqavilə hüquqi və iqtisadi sənəd kimi diqqəti cəlb edir.

AXC-nin iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi sahəsində təcrübəsi də maraq doğurur. Dövlət sek­toruna dövlətin iqtisadiyyata təsirinin amili kimi baxılırdı. Mülkiyyət çoxnövlüyü təmin edilərkən döv­lət mülkiyyətinə xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Belə hesab olunurdu ki, dövlətin gücü təkcə onun qanun­vericilik fəaliyyətində deyil, dövlət mülkiyyətinin güclü olmasındadır.

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, iqtisadi islahatlar, iqtisadi əlaqələr, dövlət quru­culuğu, sosial-iqtisadi inkişaf , iqtisadi-ticarət əlaqələri.

 YÜKLƏ [243.23 Kb]
Baxış: 38
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]