İLKİN MUSTAFAYEV

Gəncə Dövlət Universitetinin Ümumi tarix kafedrasının doktorantı

 [email protected] 

 

İSPANİYA 1900-1903-CU İLLƏR ÜMUMDÜNYA İQTİSADİ BÖHRAN İLLƏRİNDƏ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/106-109

 

Məqalədə 1900-1903-cü illər iqtisadi böhranının İspaniya üçün nəticələri və cəmiyyətin müxtə­lif sektorlarına təsiri araşdırılır. Böhran ölkənin iqtisadi və siyasi həyatında ciddi dəyişikliklərə sə­bəb oldu, sənaye, kənd təsərrüfatı və regionların iqtisadiyyatlarına təsir etdi. İqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin bərpası prosesləri və onların böhrandan sonrakı dövrdə rolundan bəhs edilir, həmçinin ölkənin çətin vəziyyətdən çıxmasına kömək edən əsas amillər vurğulanır. Böhranın yaratdığı siyasi qeyri-sabitlik və sosial parçalanmalar və onların İspaniyanın siyasi sisteminə uzunmüddətli təsiri təhlil edilir. Bu hadisələr fonunda hökumətin böhrana reaksiyası, iqtisadiyyatın və cəmiyyətin sabit­ləşməsi üçün həyata keçirilən tədbirlərə xüsusi diqqət yetirilir. İspaniyanın üzləşdiyi müasir çağırış­ları və problemləri anlamaq, eləcə də gələcəyi daha yaxşı idarə etmək üçün keçmişdən öyrənmək üçün bu tarixi dövrün öyrənilməsinin vacibliyini vurğulayır.

Açar sözlər: iqtisadi böhran, sənaye, kənd təsərrüfatı, regional iqtisadiyyatlar, qeyri-sabitlik.YÜKLƏ [230.83 Kb]
Baxış: 32
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]