QABİL BƏŞİROV

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti,t.ü.f.d.

[email protected]

TALEH CƏFƏROV

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosent əv., t.ü.f.d.

[email protected]

 

XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ RUSİYA İMPERİYASININ ƏRAZİSİ,

ƏHALİNİN ETNİK, DİNİ TƏRKİBİ VƏ MİLLİ MƏSƏLƏ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/101-105

 

Məqalədə XX yüzilliyin əvvəllərində dünyanın ən böyük imperiyalarından biri olan Rusiyada əhalinin etnodini tərkibi, ictimai-siyasi şərait araşdırılır. Konkret faktlar əsasında Rusiyanın yeni ərazilər zəbt etməsi yolu ilə öz sərhədlərini genişləndirməsi, imperiya həyatının müxtəlif sahələrində mövcud olan ziddiyyətlərin yumşaldılması cəhdləri, qeyri-rusların öz hüquqları uğrunda mübarizəsi məsələləri öyrənilir.

Açar sözlər: imperiya, siyasi quruluş, milli məsələ, islahat, hüquq bərabərliyi, inqilab.YÜKLƏ [226.4 Kb]
Baxış: 25
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]