SAMİR İSMAYILOV

Bakı Dövlət Universitetinin dosenti

[email protected]

 

ÇAR RUSİYASI DÖVRÜNDƏ QƏRBİ AZƏRBAYCANDA

ŞƏHƏR MƏKTƏBLƏRİ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/90-93

 

Məqalədə çar Rusiyası dövründə Qərbi Azərbaycan torpaqlarında fəaliyyət göstərən şəhər mək­təblərindən bəhs olunur. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, çar Rusiyası ilə Qacarlar arasında Azər­baycan əraziləri ikiyə parçalandıqdan sonra keçmiş İrəvan və Naxçıvan xanlıqlarının ərazilərində məktəb və maarif sisteminin inkişafında müəyyən irəliləyişlər baş verdi. Keçmiş dini təhsil ocaqları tədricən dünyəvi məktəblərlə əvəz olundu. Bölgədə əvvəlcə qəza məktəbləri, XIX əsrin ortalarından etibarən isə İrəvan quberniyasının qəza şəhərlərində şəhər məktəbləri açıldı. Belə məktəblər sırasında İrəvan şəhər məktəbi, Aleksandropol şəhər məktəbi, Naxçıvan və Ordubad şəhər məktəbləri var idi. Bütün bunlar məqalədə araşdırılaraq, şəhər məktəblərinin sayı, şagird kontingenti, məqsədi haqqında məlumat verilir.

Açar sözlər: Qərbi Azərbaycan, məktəb, şəhər, İrəvan, Naxçıvan, Ordubad, islahat.YÜKLƏ [198.56 Kb]
Baxış: 35
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]