GÜLZAR MƏMİŞOVA

M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli kitabxanasının «Xarici dillərdə

Ədəbiyyat və Beynəlxalq kitab mübadiləsi» şöbəsinin bölmə müdiri

[email protected]

 

İSLAM DİNİNİN AZƏRBAYCANDA DƏRKİ

VƏ ONUN ETİMOLOJİ PROBLEMLƏRİ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/86-89

 

Din ağlı olan insanları öz istəklərilə dünyada və axirətdə səadətə çatdırmağa kömək edən ilahi bir qanundur. “Oxu” əmrilə başlayan İslam, ilk əmrilə özünün universallığını ortaya qoyan bir dindir. Hər zamanın öz insanına mesaj verən universal bir dinin “oxu” əmrilə başlaması, nə qədər təbii və uyğun bir başlangıc olur. Özünə arxalanmayan bir din,ilk əmrilə insanlığa belə meydan oxuya bilməz. Bu mey­dan oxuma “Rənginin boyağına güvənən xalçalar günəşdən qorxmaz” düsturunu bizim qarşımıza qoyur. Qurani-Kərimdə doxsan iki yerdə din adı keçir. İslam dininin Azərbaycanda və dünyada qayəsi insanla­rın xoşbəxtliyidir. O, axırıncı dindir. Bu o demək olur ki, ondan sonra başqa din gəlməyəcək və bu qiya­mətədək davam edəcək. İslam bəşəri bir dindir. Əvvəlki dinlər də peyğəmbərlər vasitəsilə müəyyən millət­lərə çatdırılırkən, islam bütün dünyaya, bəşəriyyətə, insanlığa göndərilir və özündən əvvəl gələn – Allah tərəfindən göndərilən peyğəmbərləri və İlahi kitabları təsdiq edir. Bu dinin hədəfi insanı, dünya və axirət­də Allahın nemətlərinə qovuşdurmaqdır. Fransızlar “İslam”ı – “təslimiyyət”, “boyun əymə” mənasında tərcümə etmələrinə baxmayaraq, bu ifadə ərəbcə ən gizli düşüncələrdən ən dəqiq hərəkətinə qədər bütün varlığını Allahın ixtiyarına buraxmağı, yəni onun qanununa boyun əyməyi öz hədəfinə alır. İslam bir davranış əxlaqıdır [1].

Açar sözlər: Din, Azərbaycan, insan, mədəniyyət, İslam.YÜKLƏ [211.53 Kb]
Baxış: 28
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]