ZEMFİRA HACIYEVA

tarix elmləri doktoru, dosent,

AMEA Rəyasət Heyəti aparatının Elmi irs şöbəsinin müdiri,

AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun aparıcı elmi işçisi

[email protected]

 

MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XİLASKARI VƏ QURUCUSU

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/49-53

 

Məqalədə müstəqillik əldə edildikdən sonra Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatının çətinlikləri, sınaq və keçid dövründə ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi fəaliyyəti araşdırılır.

Demokratiya və plüralizmə keçidin Azərbaycan modeli, bu prosesdə milli həmrəyliyin təhlili aparılır. Azərbaycanın suverenliyi fonunda siyasi ideya platformasının önəmi tədqiq edilir.

Açar sözlər: milli ideya, lider, dövlət, həmrəylik, elm, təhsil, demokratiya.YÜKLƏ [236.8 Kb]
Baxış: 36
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]