NAZİM MƏMMƏDOV

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

A.A.Bakıxanov adına tarix İnstitutunun

“Qarabağ müharibəsinin tarixi və Böyük Qayıdış hərəkatı”

şöbəsinin baş elmi işçisi, t.e.d., dosent.

[email protected]

 

AZƏRBAYCANIN DAĞLIQ QARABAĞ BÖLGƏSİNƏ ERMƏNİSTANIN ƏSASSIZ ƏRAZİ İDDİALARI VƏ HEYDƏR ƏLİYEV QƏTİYYƏTİ (XX əsrin 60-70-ci illəri)

  

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/28-38

 

Heydər Əliyev erməni millətçilərinin niyyətlərini yaxşı anlayır, Dağlıq Qarabağın iqtisadi və sosial-mədəni inkişafına böyük önəm verir, qayğı göstərirdi. Heydər Əliyevin ağıllı və uzaqgörən siyasəti nəticəsində partiya və sovet orqanlarının, ictimai təşkilatların fəaliyyətlərinin düzgün təşkili erməni separatçıları kütləvi çıxışlardan çəkindirirdi. Qarabağ məsələsi 20-ci əsrin 60-70-ci illərində yenidən gündəmə gətirilsə də, onun qarşısı Heydər Əliyev tərəfindən qətiyyətlə alındı.

Açar sözlər: Heydər Əliyev, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ, seperatizm, milli siyasət, Ermə­nistan.YÜKLƏ [338.14 Kb]
Baxış: 44
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]