QABİL ƏLİYEV

tarix elmləri doktoru, professor

Bakı Dövlət Universiteti,

Azərbaycan Universiteti

ORCID ID : 0000-0002-2372-5907

[email protected]

 

HEYDƏR ƏLİYEV VƏ TÜRK BİRLİYİ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/21-27

 

Təqdim edilən məqalədə Azərbaycanın ulu öndərinin Türkiyə və Mərkəzi Asiyanın türk dövlət­ləri ilə Azərbaycanın qarşılıqlı əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi sahəsində fəaliyyəti araşdırılmış, Türk Birliyi yaradılması uğrunda qətiyyətli, yeni siyasi reallıqları nəzərə al­maqla apardığı mübarizəsi konkret faktlarla təhlil edilmişdir. Azərbaycan xalqının ümumilli lide­rinin bu siyasi xəttinin İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin Türk Dövlətləri Birliyi daxilində inteqrasiya prosesinə müsbət təsiri məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.

Açar sözlər: Türkiyə, Mərkəzi Asiyanın türk dövlətləri, ortaq tarixi ənənələr, milli dəyərlər, inteqrasiya.YÜKLƏ [273.19 Kb]
Baxış: 32
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]