İBRAHİM ZEYNALOV

Bakı Dövlət Universitetinin professoru

[email protected]

 

ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEV VƏ MİLLİ TARİXİMİZ

 

DOI: https://doi.org/10.36719/2708-065X/105/12-20

 

Elmi məqalədə XX əsrdə xalqımızın yetirdiyi dahi şəxsiyyət, dünya miqyaslı siyasətçi, siyasət və idarəetmə ustadı fenomen lider Heydər Əliyevin öz uzaqgörənliyi, fitri istedadı və nurlu əməlləri ilə Azərbaycanın 50 illik bir tarixinə, ölkəmizdə gedən proseslərə göstərdiyi misilsiz təsirdən, həm də ulu öndər Heydər Əliyevin Respublikaya rəhbərlik etdiyi illərdə ölkənin ictimai-iqtisadi və sosial in­kişafını təmin etməklə yanaşı, həm də Azərbaycanın zəngin tarixini yaratmasından, tarix elminin in­kişafına daim qayğı göstərməsindən bəhs olunur. Məqalədə Heydər Əliyev öz nurlu fəaliyyəti ilə ta­rix yaratması, onun tarix konsepsiyasının bütövlükdə Azərbaycanın əldə olunan uğurlarına və gələ­cək inkişafına, müstəqilliyimizin əbədiliyinə hesablanması şərh olunur. Həmçinin, Heydər Əliyevin tariximizin, xüsusilə XIX və XX əsr tariximizin bir sıra problemlərinə öz obyektiv münasibətini bildir­məsi və bu əsrlərin tarixinin təhrif olunmadan, obyektiv, olduğu kimi yenidən yazılmasını tarixçiləri­miz qarşısında bir vəzifə kimi qoyması və s. məsələlər öyrənilir və təhlil edilir.

Açar sözlər: milli tariximiz, XIX və XX əsrlər, minillik, qaranlıq səhifə, ağ ləkələr, təhrif, ob­yektiv, dirçəliş, milli özünəqayıdış, milli-maddi irsimiz, 50 ilə yaxın dövr, soykök, ideologiya, müna­qişə, milli dil, milli tarix, faciə, şəxsiyyət, inteqrasiya.YÜKLƏ [293.09 Kb]
Baxış: 56
© 2023 TARİX VƏ ONUN PROBLEMLƏRİ

“Tarix və onun problemləri” elmi, nəzəri, metodik jurnal 1997-ci ildə Mətbuat və İnformasiya nazirliyinin reyestrinə daxil edilmiş və həmin ildən nəşr edilməsinə başlanılmışdır. İldə 4 sayı nəşr edilir.

AAK tərəfindən Azərbaycan Respublikasında məqalələrin dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrilər siyahısına daxildir:
Tarix və Antropologiya , Siyasi elmlər


Redaksiyanın ünvanı: Akademik Z.Xəlilov küçəsi, 23
Bakı Dövlət Universiteti, Tarix fakültəsi, 805

Telefon: (012) 539-08-56

E-mail: [email protected]